MSA PROMOTION

HPE MSA 2060

Storage ขนาดความจุ usable capacity 10TB สำหรับการใช้งาน Virtualization เริ่มต้นด้วยความสามารถในการ Backup VMS ได้ 25 VMs นาน 1 ปี ช่วยปกป้อง VM ของคุณให้ปลอดภัยจาก Ransomware ด้วยบริการจาก HPE GreenLake for Backup and Recovery

Promotion ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2567
ในราคาเริ่มต้นเพียง 420,000 บาทเท่านั้น

PROMOTION SHARE STORAGE + VMWARE DATA PROTECTION

  1. VMWARE Ready Package for ICT Storage
  2. ให้ธุรกิจทำงานต่อไปได้ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามจาก Cyber ควบคุมงบประมาณในการลงทุน
  3. อุปกรณ์สามารถขยายได้ทั้ง เนื้อที่ และประสิทธิภาพในการใช้งาน
  4. 10TB usable External Storage 3 ปี
  5. Consolidate Backup และต้องการกู้คืนผ่าน Cloud Management ด้วย HPE
  6. Cloud Backup Software 25 VM 1 ปี