SMB BMS PROMOTION PACKAGE

ปกป้องธุรกิจให้ปลอดภัยด้วยงบประมาณเริ่มต้นอย่างสบายใจกับ SMB BMS PROMOTION PACKAGE B : BACKUP AND RECOVERY BY HPE GREENLAKE M : MANAGEABILITY AND EFFICIENCY WITH HPE PROLIANT SERVER DL160 GEN10 S : STORAGE HIGH-PERFORMANCE WITH HPE MSA 2060 สบายใจแรก ที่มาพร้อมกับ HPE ProLiant Server DL160 Gen10 ทรงประสิทธิภาพ ทนทาน คุ้มค่า สบายใจที่สอง HPE MSA 2060 Storage ที่ทรงพลัง เสถียร เร็ว และแรง สบายใจที่สาม HPE GreenLake for […]

admin

October 30, 2023

MSA PROMOTION

HPE MSA 2060 Storage ขนาดความจุ usable capacity 10TB สำหรับการใช้งาน Virtualization เริ่มต้นด้วยความสามารถในการ Backup VMS ได้ 25 VMs นาน 1 ปี ช่วยปกป้อง VM ของคุณให้ปลอดภัยจาก Ransomware ด้วยบริการจาก HPE GreenLake for Backup and Recovery Promotion ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2567 ในราคาเริ่มต้นเพียง 420,000 บาทเท่านั้น PROMOTION SHARE STORAGE + VMWARE DATA PROTECTION VMWARE Ready Package for ICT Storage ให้ธุรกิจทำงานต่อไปได้ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามจาก Cyber ควบคุมงบประมาณในการลงทุน […]

admin

October 30, 2023